Dome International

Technologia

Charakterystyka magazynów soli

Magazyny te są przystosowane do przechowywania ogromnych ilości materiałów luzem – zwłaszcza agresywnych korozyjnie i higroskopijnych – co wynika z zastosowania materiałów specjalnie wyselekcjonowanych pod względem odporności na korozje.
Realizujemy obiekty o kształcie kopuły o średnicy 10 – 50 m lub baryłkowym o szerokości 12,5 do 45 m i dowolnej długości oraz prostokątne o dowolnych wymiarach.
Zamknięcie składowanych materiałów wewnątrz budynku eliminuje problem przedostania się składowanych materiałów do gruntu bądź też ich przemieszczania przez wiatr.

Magazyny okrągłe i baryłkowe

Istotą konstrukcji jest drewniany – wykonany z prefabrykowanych paneli – dach w kształcie kopuły, który jest posadowiony na żelbetowej ścianie oporowej w kształcie pierścienia. Zastosowana technologia oraz zestaw specjalistycznych urządzeń zapewniają nadzwyczaj szybki montaż budynku

– Panele dachowe wykonane są ze specjalnie selekcjonowanej sklejki wodoodpornej wzmacnianej drewnianymi wręgami,
– Posadowienie magazynu na asfaltowym podłożu dla kategorii ruchu KR-2 jako obiekt bezfundamentowy,
– Zbliżony do stożka kształt dachu wraz z systemem otworów wentylacyjnych zapewniają samoczynną, intensywna wentylację i ciągłe utrzymanie magazynowanego materiału w stanie suchym i sypkim,
– Ze względu na zastosowane materiały dachowe (drewno) oraz występowanie efektu kominowego zjawisko kondensacji pary wodnej jest wyeliminowane,
– Wysoka bryła budynku i wielka brama wjazdowa pozwalają na wjazd, rozładunek i załadunek wewnątrz obiektu, największych dopuszczonych do ruchu wielkotonażowych ciężarówek, jak również w przypadku obiektów przejezdnych zestawów z przyczepami wysypującymi na boki,
– Zastosowana konstrukcja i technologia budowy magazynów soli zostały zweryfikowane przy użyciu nowoczesnych systemów obliczeniowych z wykorzystaniem analizy elementów skończonych MES oraz praktycznie – będąc poddanym wieloletniemu oddziaływaniu znacznych ilości śniegu oraz huraganowym wiatrom o prędkości dochodzącej do 190 km/godz. Pokrycie dachówkami bitumicznymi na podłożu z papy izolacyjnej zapewnia długoletnią bezobsługową eksploatację.

Magazyny prostokątne

Podobnie jak magazyny okrągłe, brak elementów konstrukcyjnych wewnętrznej przestrzeni magazynu, umożliwiają pełne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz rozładunek samochodów ciężarowych wewnątrz magazynu.

– Posadowienie magazynu jest na ławach fundamentowych, szczelne podłoże asfaltowe wykonywane jest po wykonaniu fundamentów.
– Konstrukcja magazynu wykonana z drewna klejonego oraz konstrukcyjnego z zewnętrznym poszyciem z deski impregnowanej – boazerii.
– Poszycie dachu wykonane z płyt typu Eurofala, które zapobiegają skraplaniu się wody wewnątrz magazynu.
– Zaleta tego typu obiektów jest możliwość ich rozbudowy o kolejne sekcje.