Dome International

Baza wiedzy

SYSTEM MAGAZYNOWANIA

NAJPOWSZECHNIEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE STOSOWANY, NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNY, EFEKTYWNY I NIEZAWODNY,
jaki kiedykolwiek opracowano.

Rozwiązanie stacjonarnych – żelbetowo-drewnianych magazynów typu DOMAR zostało opracowane w 1947 roku w Montrealu. Do 2012 roku w tym systemie na świecie wybudowano przeszło 7000 obiektów.
W Europie budowane są magazyny oznakowane znakiem towarowym EURODOME® – nieznacznie zmodyfikowane w stosunku do magazynów budowanych w Płn. Ameryce typu DOMAR.

Obiekty typu DOMAR i EURODOME charakteryzują się drewnianym dachem w kształcie kopuły (z ang. dome) posadowionym na bezfundamentowym, pierścieniowym, żelbetowym murze oporowym.
Magazyny „EURODOME”® są dopuszczone do stosowania w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie pod warunkiem stosowania zaprojektowanych i wykonanych konstrukcji dachowych w zakładzie zwartym firmy DOMEUROPA Ltd (W. Brytania), posiadającym certyfikat ISO 9001:2000 oraz ich budowy wyłącznie przez przeszkolone w tej technologii ekipy budowlane.
Grupa „Dome International” jest wyłącznym licencjobiorcą i dystrybutorem systemu EURODOME ® na terenie wschodniej i środkowej Europy, oferując zaprojektowanie i wykonawstwo „pod klucz”.

Rozwiązanie EURODOME® jest chronione wieloma patentami, obowiązującymi m.in. w Polsce. Na żelbetowym, bezfundamentowym murze oporowym, posadowionym bezpośrednio na asfalcie montuje się prefabrykowany, drewniany dach w kształcie kopuły. Dzięki temu budowa trwa kilkakrotnie krócej niż wykonywana metodą tradycyjną i koszt wykonania jest kilkakrotnie niższy. Kompletne konstrukcje dachowe wykonywane są w zakładzie zwartym firmy DOMEUROPA Ltd (W.Bryt.) i oraz w przypadku magazynów prostokątnych— w Polsce i dostarczane na plac budowy w systemie ,just in time”.
Technologia wykonywania jest identyczna dla wszystkich obiektów —zarówno małych, jak i ogromnych, w rzucie – okrągłych i eliptycznych oraz prostokątnych. W szczególnych przypadkach (np. trzech umiejscowionych koło siebie bram) konstrukcje dachowe są wzmacniane dźwigarami z drewna klejonego – wymaga to jednakże stosowania masywnych podziemnych
żelbetowych konstrukcji nośnych.

W okresie 1996-2013 Grupa Dome International wybudowała w Polsce 177 magazynów soli o łącznej pojemności około 340 000 Ton oraz 30 w Rosji. Głównymi użytkownikami tych magazynów są GDDKiA, zarządy dróg wojewódzkich, operatorzy autostrad oraz miejskie przedsiębiorstwa komunalne.

Przy drogach krajowych i samorządowych eksploatuje się głównie magazyny EURODOME o pojemnościach 800, 1000, 1400 lub 2000T – głównie jednobramowe, w rzucie „okrągłe” (wielokąty opisane na okręgu).
W przedsiębiorstwach komunalnych w Polsce stosuje się magazyny o pojemnościach od 1000 do 5000T.

Na obwodach utrzymania autostrad w Polsce eksploatuje się magazyny większe — pojemnościach od 2500 do 7500T. Są to jedno-, dwu- i trzybramowe magazyny „eliptyczne” i „okrągłe”.
W przypadku magazynów o pojemnościach powyżej 4500T stosuje się dwubramowe (trzybramowe) magazyny okrągłe — największe z nich typu D4l o pojemności 7500T z wewnętrznymi stacjami solanek wybudowano przy Al na obwodach utrzymania Świerklany i Pikutkowo. Na Obwodzie autostrady A8 we Wrocławiu wybudowano magazyn soli wraz z drewnianym silosem o pojemności 150m3 oraz stacją wytwarzania solanek.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

– Ciągły dostęp do suchej i sypkiej soli

Drewniany dach w kształcie kopuły i związany z tym brak kondensacji oraz efektywny system wentylacji grawitacyjnej — dzięki efektowi kominowemu uniemożliwiają kondensację i zapewniają ciągłe utrzymywanie soli w stanie suchym i sypkim. Potwierdzona przez niezależne instytuty w różnych ekstremalnych klimatach (Rosja- Petersburg, Wielka Brytania — wybrzeże oceanu ) oraz w Polsce.
Stała zawartość wilgoci nie przekracza 2% mimo, że na zewnątrz magazynu w powietrzu osiąga nawet do 95%!!!
Dzięki temu możliwe jest bardzo efektywne i ekonomiczne prowadzenie akcji zimowej. Sól można bardzo precyzyjnie rozsypywać z minimalnymi dawkami oraz nie dochodzi do wstrzymywania pracy solarek z powodu zamarzania soli na taśmie podającej. Pobieranie ładowarkami czołowymi soli z wysokiej pryzmy od dołu nie zagraża ani pracownikom obsługi ani sprzętowi, gdyż sól nie zawiesza się i nie tworzy nawisów.

– Ekologia

Bezfundamentowa ściana oporowa, posadowiona bezpośrednio na asfaltowym podłożu uniemożliwia przedostawanie się soli do gruntu i wód gruntowych. Obiekty te są kwalifikowane do grupy przedsięwzięć nie powodujących zagrożenia dla środowiska naturalnego i nie wymagają sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.
Rozwiązania DOMAR-EURODOME są dopuszczone do stosowania na terenie parków narodowych i bezpośrednim sąsiedztwie wielkich skupisk ludzkich oraz zbiorników wodnych i źródeł poboru wody. Dzięki bardzo przestrzennej bezpodporowej bryle dachowej oraz wysokiej na 8,5-10m, bramie wjazdowej rozładunek soli dokonywany jest całkowicie wewnątrz magazynu, eliminując zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Efektywne wykorzystanie terenu i pojemności magazynowej

Wysoka bryła budynku i wielka brama wjazdowa pozwalają na wjazd, rozładunek i załadunek wewnątrz obiektu największych, dopuszczonych do ruchu wielkotonażowych ciężarówek, jak również ( w przypadku obiektów ) zestawów z przyczepami wysypującymi na boki. Kopułowe ukształtowanie dachu magazynu zapewnia swobodne wysypywanie soli bezpośrednio przy ścianie oporowej Dzięki temu na małej powierzchni można magazynować olbrzymie ilości soli. Formowanie pryzmy przy użyciu ładowarek czołowych z teleskopową łyżką znacząco przyspiesza i zmniejsza koszty formowania pryzmy.

– Bezpieczeństwo i trwałość co najmniej 25 lat.

Zastosowana konstrukcja i technologia budowy obiektów DOMAR-EURODOME zostały zweryfikowane przy użyciu nowoczesnych systemów obliczeniowych z wykorzystaniem analizy elementów skończonych MES oraz praktycznie – będąc poddanym wieloletniemu oddziaływaniu znacznych ilości śniegu oraz huraganowym wiatrom o prędkości dochodzącej do 190 km/godz. Pokrycie dachówkami bitumicznymi lub dachówkopodobnej papy rolowanej 3D na podłożu z papy izolacyjnej zapewnia długoletnią bezobsługową eksploatacji. Najstarsze spośród magazynów wykonywanych dokładnie tą samą metodą co obecnie są eksploatowane w Kanadzie i USA od przeszło 60 lat, a w Polsce od 1996 roku.

TYPY MAGAZYNÓW

Oferowane są magazyny w rzucie „okrągłe” i „eliptyczne”(wielokąty opisane na okręgu lub elipsie), „baryłkowe” oraz prostokątne — modułowe – z możliwością ich przedłużania w celu zwiększania pojemności.

CHARAKTERYSTYKA MAGAZYNÓW PROSTOKĄTNYCH W RZUCIE